Erkende jeugd trainingsclub

VERPLICHTE VOORWAARDEN

Indien je als club voldoet aan de verplichte voorwaarden krijgt u hiervoor een basistoelage (=vast bedrag afhankelijk van de toegekende subsidie van Bloso)

1. De club/basis voorziet een trainingsprogramma.
2. De club/basis heeft minstens 1 trainingsteam in 1 categorie.
3. De club/basis stelt een sporttechnisch gekwalificeerde trainer aan voor zijn trainingsteam.
4. De club/basis voorziet begeleiding voor het (de) trainingsteam(s): de trainer begeleidt zijn team op minstens drie wedstrijden van de VYF wedstrijd kalender.

OPTIONELE VOORWAARDEN

De optionele voorwaarden hangen vast aan een puntensysteem. De punten die te behalen zijn staan naast de voorwaarden. Hoe meer punten de club behaalt, hoe meer subsidies de club kan krijgen.

Bekijk hier de optionele voorwaarden

REGLEMENT

Meer info: reglement jeugdsportfonds 2017

NIEUW IN 2017: Voor NIEUWE trainingsgroepen (slechts geldig voor 1 jaar):

De club is verplicht om minimaal 20 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar) voor trainingsteam binnen de ZEILdisciplines. Er wordt gestreefd naar 20 weken jeugdtraining, maar een maximum van 3 trainingen per week wordt toegelaten met maximaal 1 x 5 dagen na elkaar voor de zeilers. Ook al wordt er 6 uur training gegeven op 1 dag, blijft dit slechts voor 1 training gelden.

Voor de club die een jeugd team hebben binnen de discipline windsurfen, kite, golfsurfen en SUP'en en zeilwagenrijden is verplicht om minimaal 18 keer 3u de jeugd te trainen (tem 18 jaar), maar een maximum van 3 trainingen per week wordt toegelaten. Windsurfers, kiters, golfsurfers en SUP'ers kunnen 2 keer 5 dagen na elkaar opnemen in hun trainingsprogramma. De trainingsopbouw moet duidelijk terug te vinden zijn in het ingediende programma.

Ondersteuning beginnende trainingsteams

De clubs krijgen de mogelijkheid om hun nieuw team en trainer te laten bijstaan door een ervaren trainer B. VYF zal beginnende trainingsteams financieel ondersteunen door de loonkosten van de begeleidende trainer voor 5 maal 3u terug te betalen. Zo krijgt de club de mogelijkheid om de trainer en hun team te laten begeleiden door een ervaren coach. De VYF kan een lijst aanleveren met trainer B's, maar de club zelf staat in voor het zoeken van de trainer en de afspraken met de trainer.
Wie komt in aanmerking?
*Elke club die start met een nieuwe trainingsgroep in een nieuwe discipline( bijv nieuwe trainingsclub of trainingsclub die start met training in een nieuwe discipline)
Een club die een aantal jaar gestopt is met training en de draad terug oppikt komt NIET in aanmerking voor de ondersteuning.
Hoe gebeurt de financiële afrekening?
De club geeft aan de vyf de trainingsdagen en de trainer door. VYF maakt een contract voor de trainer voor maximaal 5 x 3 u aan de officiële Bloso barema's of bij een zelfstandig trainer stuurt de trainer ons de factuur voor 5 x 3 u training. De club moet zelf de kosten dragen voor de km's van de trainers of eventueel meer uren begeleiding.

AANVRAAG 2017: indienen tegen 15 mei 2017

Club: (*)
Verantwoordelijke dossier: (*)
E-mail verantwoordelijke: (*)
VERPLICHTE VOORWAARDEN
De club voorziet een trainingsprogramma (25 keer 3 uur)
Trainingsprogramma voor team 1: datum-plaats-uur-trainer-thema: (*)
Trainingsprogramma voor team 2: datum-plaats-uur-trainer-thema:
Trainingsprogramma voor team 3: datum-plaats-uur-trainer-thema:
Trainingsprogramma voor team 4: datum-plaats-uur-trainer-thema:
Trainingsprogramma voor team 5: datum-plaats-uur-trainer-thema:
Trainingsprogramma voor team 6: datum-plaats-uur-trainer-thema:
De club heeft minstens 1 trainingsteam in 1 categorie
Overzicht van alle teams: naam+geboortedatum:
De club stelt een sporttechnisch gekwalificeerde trainer aan voor zijn trainingsteam
Overzicht alle trainers per team+VTS Diploma: (*)
De club voorziet begeleiding voor het trainingsteam: de trainer begeleidt zijn team op minstens 3 wedstrijden van de VYF wedstrijdkalender
Wedstrijdbegeleiding per team: datum-wedstrijd-plaats-trainer:
OPTIONELE VOORWAARDEN
De club voorziet een trainingsprogramma: 30x3 uren training: 2 punten
35x3 uren training: 3 punten
40x3 uren training: 4 punten
De club werkt tijdens het trainingsprogramma met hoger gediplomeerde trainer: instructeur B-IKO: 1 punt
trainer B: 2 punten
trainer A: 3 punten
De club stimuleert de trainers, die lid zijn van de club, om zich verder op te leiden
Sporttechnische bijscholingen
Trainer(s) volgt jaarlijks 1 sporttechnische bijscholing: 1 punt per verschillende trainer
Namen trainer(s)+sporttechnische bijscholing:
Trainer(s) volgen jaarlijks 2 sporttechnische bijscholingen: 1,5 punten per trainer
Namen trainer(s) + sporttechnische bijscholing:
Trainer(s) volgen jaarlijks meer dan 2 sporttechnische bijscholingen: 2 punten per trainer
Namen trainer(s) + sporttechnische bijscholing:
VTS opleidingen
Instructeur B-trainer B zwb, cat,ws,golfsurfen of kitesurfen
Vul naam trainer(s)+opleiding in:
Volgt module 1: 2 punten per verschillende trainer:
Volgt module 2A, 3 & 4 voor instructeur B of module 2A, 3A + 3B & 4 voor trainer B: 3 punten per verschillende trainer:
Is geslaagd: 4 punten per verschillende trainer:
Trainer A discipline zwb, cat, ws
Vul naam trainer(s) + opleiding in:
Volgen module 1: 3 punten per verschillende trainer:
Volgen module 2A, 3 & 4 of module 2A, 3A + 3B & 4 voor trainer B: 4 punten per verschillende trainer:
Zijn geslaagd: 5 punten per verschillende trainer:
PARTICIPATIEVERHOGENDE VOORWAARDEN
De club heeft 1 trainingsteam van 7 deelnemers: 2 punten: (*) ja
neen
De club heeft 1 trainingsteam van 8 deelnemers: 3 punten: ja
neen
De club heeft meerdere trainingsteams: 2 teams met minstens 1 team van 8 deelnemers: 5 punten
3 teams met minstens 2 teams van 8 deelnemers: 7.5 punten
4 teams met minstens 3 teams van 8 deelnemers: 10 punten
5 teams met minstens 4 teams van 8 deelnemers: 12.5 punten
6 teams met minstens 5 teams van 8 deelnemers: 15 punten
Bedankt voor het invullen van het dossier. Het dossier wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. De VYF stuurt je een kopie van je aanvraag.