Erkende jeugd zeil/surfschool

VERPLICHTE VOORWAARDEN

Indien je als club voldoet aan de verplichte voorwaarden krijgt u hiervoor een basistoelage (=vast bedrag afhankelijk van de toegekende subsidie van Bloso)

1) 40% van de monitoren, die de scholing voor de jeugd verzorgen, zijn gekwalificeerd
2) Gebruik VYF handleidingen en internationaal paspoort
3) Scholingsaanbod voor de jeugd van min 20 dagen (vb. 4x5 dagen)
4) Verzekering cursisten voor tijdelijke risico's via VYF
5) De club ondertekent de Panathlon verklaring
6) Elke club heeft op zijn website een link naar de FO Jeugd pagina op de VYF website

OPTIONELE VOORWAARDEN

De optionele voorwaarden hangen vast aan een puntensysteem. De punten die te behalen zijn staan naast de voorwaarden. Hoe meer punten de club behaalt, hoe meer subsidies de club kan krijgen.

Bekijk hier de optionele voorwaarden

BELEIDSPLAN VOLGENS NORMEN EN STRUCTUUR VYF

Onderstaande link biedt een stappenplan voor het opstellen van een beleidsplan volgens de normen en structuur van de VYF. 

Template jeugdbeleidsplan

REGLEMENT

Meer info: reglement jeugdsportfonds 2017

AANVRAAG 2017: indienen tegen 15 mei 2017

Club: (*)
Verantwoordelijke dossier: (*)
E-mail verantwoordelijke: (*)
VERPLICHTE VOORWAARDEN
1) 40% van de monitoren, die scholing verzorgen, zijn gekwalificeerd
Lijst van alle (gediplomeerde+niet-gediplomeerde) lesgevers tijdens de scholing 2017+ vermelding VTS diploma: (*)
2) De club maakt gebruik van de VYF/VVW handleidingen en internationaal zeilpaspoort tijdens de scholing
3) De club voorziet een scholingsaanbod van minimum 20 dagen
Scholingsaanbod:
OF geef de link naar de website waar het scholingsaanbod online staat:
4) De club verzekert al zijn jeugd die scholing volgt (niet-leden) voor tijdelijke risico's via VYF/VVW
(*) Ja
5) De club ondertekent de Panathlon en is terug te vinden op de online lijst van Panathlon http://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/ethisch-verantwoord-sporten/panathlonverklaring
(*) Ja
6) De club heeft een link naar FO Jeugd: VYF Labels op hun website
Geef hier de link: (*)
OPTIONELE VOORWAARDEN
De club werkt tijdens zijn scholing met: 60% gekwalificeerde lesgevers: 2 punten
80% gekwalificeerde lesgevers: 3 punten
100% gekwalificeerde lesgevers: 4 punten
De club stelt een jeugdverantwoordelijke aan: 2 punten
Naam jeugdverantwoordelijke:
Jeugdverantwoordelijke is gekwalificeerd: ini zeilwagenrijden, zeilen of surfen: 1punt
instr B/trainer B zeilen of surfen of Bachelor LO: 2 punten
trainer A zeilen of surfen of Master LO: 3 punten
Jeugdverantwoordelijke volgt minstens 1 opleiding per jaar: 1 punt
Bijscholing 2017: datum + omschrijving:
Jeugdverantwoordelijke heeft de opleiding jeugdsportcoördinator gevolgd of is jeugdsportcoördinator: 2 punten: ja
neen
De club heeft een jeugdbeleidsplan opgesteld volgens de normen en structuur van de federatie: 2 punten
Ja
Neen
De club heeft een eigen jeugdbeleidsplan: 1 punt
Ja
Neen
Werd het jeugdbeleidsplan de voorbije jaren al doorgestuurd en bleef dit ongewijzigd? (Heeft u ja geantwoord op deze vraag, dan hoeft u het niet opnieuw door te sturen)
Ja
Neen
Jeugdbeleidsplan:
De club heeft een info@ en jeugd- of sportverantwoordelijke@ adres voor communicatie naar de jeugdleden: ja
neen
Vul het info@ adres in:
Vul het jeugd- of sportverantwoordelijke@ adres in:
De club gebruikt één van de social media kanalen om de jeugd te bereiken: ja
neen
Vul het social media kanaal in + link:
De club is aanwezig op de jaarlijkse labelvergadering in december: ja
neen
De club stimuleert de monitoren om zich verder op te leiden
Aspirant - initiator
Vul naam monitor(en) in:
Per verschillende monitor die aspirant initiator volgt: 0.5 per monitor:
Initiator zwaardboten, catamaran, windsurfen, golfsurfen of kitesurfen
Vul naam monitor(en)+opleiding in:
Volgt module 1: 0,5 punten per verschillende monitor:
Volgt module 2, 3 & 4: 0,75 punten per verschillende monitor:
Is geslaagd: 1 punt per verschillende monitor:
Instructeur B-trainer B zwb, cat, ws, golfsurfen of kitesurfen
Vul naam monitor(en)+opleiding in:
Volgt module 1: 2 punten per verschillende monitor:
Volgt module 2, 3 & 4: 3 punten per verschillende monitor:
Is geslaagd: 4 punten per verschillende monitor:
De club zet een actie op in het kader van de Panathlon verklaring / EVS / kansengroepen: 2 punten
Datum actie: (dd/mm/jjjj)
Omschrijving actie:
De club organiseert één of meerdere activiteit(en) op het water rond G-jeugdsporters (zoals ik Gzeil/Gsurf): 1 punt (1 activiteit) - 2 punten (meerdere activiteiten)
Omschrijving activiteit(en):
Datum activiteit(en):
De club volgt één van de door de federatie georganiseerde bijscholingen voor het begeleiden van G-sporters:1 punt: ja
neen
De club is aanwezig op de G-zeilcomissie: ja
neen
PARTICIPATIEVERHOGENDE VOORWAARDEN
De club geeft jongeren door, die scholing gevolgd hebben, via verzekering tijdelijke risico's van VYF/VVW: 50 : 1 punt
100 : 2 punten
200 : 3 punten
300 : 4 punten
meer dan 300 :per extra 100 wordt een extra punt toegekend
Vul hier het aantal in:
De club organiseert 2 recreatieve activiteiten voor kinderen/jongeren die jeugdscholing gevolgd hebben: ja
neen
Naam activiteit-omschrijving-datum-aanvangsuur-plaats:
OF geef de link in van de activiteiten op de clubwebsite:
De club neemt deel aan Sport.Vlaanderen initiatieven: Week van de Sportclub, Goed Bezig actie,..1 punt
De club neemt deel aan initiatieven overkoepeld georganiseerd door verschillende watersportfederaties: watersportdag : 1 punt
De club neemt deel aan VYF-initiatieven: Q-cup-Europe Spirou circuit- Ik zeil, ik surf - Bic Techno&Longbord Cup-SUPevent(zoals Peddelen door Vlaanderen): 1.5 punt
Vermelding van VYF-initiatief:
De club neemt deel aan VYF-initiatieven: huren H2O-spel of Pu-zeil je mee of gebruik eigen uitgewerkt spel: 1 punt
Vermelding van VYF-initiatief:
De club organiseert eigen initiatieven voor de jeugd: schoolsportdagen 1 punt
School + datum:
De club zorgt voor een uitgebreid scholingsaanbod: 30 dagen : 0.5 punt
40 dagen: 1 punt
50 dagen: 1.5 punt
Bedankt voor het invullen van het dossier. Het dossier wordt zo spoedig mogelijk verwerkt. VYF stuurt je een kopie van je online-aanvraag