Ethisch Verantwoord Sporten

NIEUW: brochure "Ethiek, ook in jouw sportorganisatie"

Deze handleiding voor sportorganisaties is een houvast, geeft inzichten en tips mee met het oog op een ethischer sportbeleid.

Het bestuur van een sportorganisatie heeft een cruciale rol bij het creëren van een ethische sportomgeving.  Ze nemen tal van beslissingen die een grote invloed hebben op het klimaat van de sportorganisatie.  Zo is het belangrijk dat sportief en positief gedrag zo veel mogelijk gestimuleerd wordt en dat incidenten op een goede manier aangepakt worden.

Om de brochure te lezen, klik hier.

Panathlon verklaring

ONDERTEKEING PANATHLON VERKLARING

Tijdens de kalendervergadering d.d. 26 november 2009 heeft de VYF de Panathlon Verklaring ondertekend.


Panathlon International is een organisatie die zich inlaat met de ethische waarden in de sport. Wereldwijd ijvert Panathlon International om het begrip en de wederzijdse waardering binnen de sportwereld te bevorderen en de ergste uitwassen zoals geweld, doping, misbruik van kinderen, commercialisering, enz. aan te klagen.

Daarnaast voert Panathlon ook de culturele waarden hoog in het vaandel.

Met de steun van internationale experts heeft Panathlon Vlaanderen een 'Verklaring over Ethiek in de Jeugdsport' geschreven, die door Panathlon International is overgenomen.

In deze Verklaring zijn heldere gedragsregels vastgelegd bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Het 'Panathlon Charter over de rechten van het Kind in de Sport', is trouwens integraal opgenomen als één van de 5 punten in deze verklaring.

Meer informatie vind je op de website van Panahtlon Vlaanderen

MELDPUNT Geweld, Mishandeling en Kindermisbruik

MELDPUNT eetproblemen in topsport

Contactpersoon kerngroep: Raf Van Dyck, sportdiëtist, raf.vandyck@faber.kuleuven.be.