VYF labels

Inschrijving jaarlijkse labelmeeting 9 november 2016: 19u30 u in het Huis van de Sport te Gent

Club:
Naam: (*)
E-mailadres: (*)
Extra personen:
Zal aanwezig zijn op de VYF label vergadering: (*) ja
neen
neen maar wil wel alle info ontvangen
 

VYF kwaliteitslabel vergadering 2015-2016 de foto's en de prijzen!

VYF kwaliteitslabel vergadering 2015-2016 de foto's en de prijzen!

Op dinsdagavond 8 december verzamelden 28 VYF clubs in het Huis van de Sport Gent voor de jaarlijkse uitreiking van de VYF kwaliteitslabels. Voor het tot de verdeling van de kwalteitslabels "erkende jeugd zeil/surf school" en "erkende jeugd trainingsclub" kwam, werd er door Charlotte een korte uiteenzetting gegeven over Twizzit, hun softwarepakket om de organisatie binnen de club op een leuke en professionele manier aan te pakken, en door het VYF personeel toelichting over het VTS aanbod 2016.

Hoogtepunt van de avond was het uitreiken van de subsidies voor een totaalbedrag van €47 495,08 voorafgegaan met de voorstelling van de spelregels voor 2016. Bekijk de fotoreportage van de VYF labelvergadering, en lees de presentaties nog eens na van

Meer info over de VYF labels online »

Inleiding VYF kwaliteitslabels 2016

De Vlaamse Yachting Federatie vzw (VYF), wil extra aandacht besteden aan de jeugdsport. Samen met de Vlaamse Overheid / Sport Vlaanderen wordt een jeugdsportfonds opgericht dat ten goede komt aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en de jeugdparticipatie te verhogen.

Doelstelling

Met het jeugdsportfonds wenst de VYF de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de bij haar aangesloten sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

Jeugdsportfonds

Het jeugdsportfonds bestaat dankzij de steun van de Vlaamse Overheid /BLOSO (75%) en de bijdrage van VYF (25%).
De verdeling van de Bloso-subsidie gebeurt als volgt:
- 88% van het jeugdsportfonds komt ten goede van de clubs en wordt verdeeld zoals beschreven in het reglement.
- 12% van het jeugdsportfonds kan door VYF gebruikt worden voor de overhead kosten nodig om het project te doen slagen.

Een jeugdsportproject indienen

Elke erkende VYF-club/basis kan een jeugdproject indienen.

Een club/basis kan een jeugdsportproject indienen aan de hand van het daartoe bestemde inschrijfformulier. De inschrijving dient te gebeuren vóór 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project plaatsvindt. 

Jaarlijkse labelvergadering 8 december 2015

De VYF wil extra aandacht besteden aan jeugdsport, daarom werd samen met Bloso en de Vlaamse Overheid een jeugdsportfonds opgericht. Dit fonds komt ten goede aan de aangesloten clubs die initiatieven ondernemen om de jeugdwerking binnen hun club kwalitatief te verbeteren en de participatie van jeugdleden te verhogen.

Het project FO Jeugdsport werd bij Bloso ingediend voor de komende 4 jaar. De aanpassingen voor 2016 worden toegelicht op de vergadering.

Op het einde van de vergadering vindt een officiële diploma-uitreiking plaats van de clubs die in 2015 een jeugdlabel behaald hebben. De club mag ook zijn subsidie in ontvangst nemen. Er zal ook een korte uiteenzetting zijn over de sportkaderopleiding.

Plaats: Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent
Start: 19u30

Inschrijvingsformulier VYF LABELS 2016

Naam club: (*)
Verantwoordelijke jeugdsportproject: (*)
E-mail: (*)
Heeft deelgenomen aan het jeugdsportproject: in 2015
in 2016
Schrijft de club in voor deelname aan de VYF labels 2017: (*)