Brochure watersportkampen

Voor 2017 willen we graag een update van de Watersportkampengids lanceren, de zevende editie al! 

Update van jouw pagina voor 10 maart 2017
  
Via volgende link treft u de digitale versie van de vorige druk aan: https://issuu.com/vvw-recrea/docs/watersport-lowres en www.watersportkampen.be

Het is de bedoeling een leuke gids aan jongeren en hun ouders te kunnen geven om hun wegwijs te maken in de watersportclubs mét een sportkampenaanbod. Clubs die zich zuiver richten op hun clubwerking nemen we niet op. Het moet terug een tijdloos document worden waarin we ook geen prijzen opnemen. Je moet het als een printed portaal naar de clubs zien. Elke vereniging krijgt één pagina en belangrijk is daarbij een leuk en representatief beeld neer te zetten, daarnaast zijn natuurlijk je logo, je website en dan je aanbod erg belangrijk. De deelname is gratis voor de clubs aangesloten bij VYF-VVW vzw. We kiezen er voor het niet-commercieel te maken (geen publiciteit) en het aanbod te beperken tot onze verenigingen. Andere federaties die vragende partij zijn (Sportievak, VKKF,...) nemen we dus niet op.

Het mooie boekje, vorige editie 96 bladzijden, werd in 2016 gedrukt in een oplage van 4.000 exemplaren en werd gericht verdeeld bij sportdiensten, op beurzen en via de federaties. In het voorjaar engageren we ons om de file of de link naar het Issuu bestand met elke mail mee te sturen. Waar mogelijk zullen we de nieuwe media toevoegen aan het project.
Voor 2017 ontvangen we graag eventuele aanpassingen van clubs. Gezien de vrij grote reststock zullen we in 2017 volledig digitaal gaan en dat geeft ook weer vele mogelijkheden.
Als actieve watersportvereniging mag je hier niet in ontbreken.

Het aanbod via Uit in Vlaanderen gaan we dit jaar verder zetten zodat de deelnemende verenigingen de kans krijgen om hun aanbod via dit medium verder te promoten. Deze eigentijdse tool mogen jullie niet missen. Op de website www.watersportkampen.be krijgen jullie de mogelijkheid uw activiteiten in te voeren om zo een veel groter doelpubliek te bereiken.
We hopen dat jullie dit initiatief naar waarde weten te schatten en dus snel een update aan ons bezorgen.

To do:
- kijk je huidige versie na (via de digitale link)
- kies eventueel nieuwe beelden en bezorg ze ons in hoge resolutie - 300 dpi - je clubhuis moet er al bijna zeker op
- de tekst en contactgegevens nakijken - eventueel mag je een volledig nieuwe doorsturen of enkel de wijzigingen
- vooraan de gids voorzien we een tekstje en beeld per discipline - voorstellen voor beelden zijn zeker welkom en wie weet heb jij wel de mooiste cover in petto...

Timing: Online tegen 10 maart 2017
- we verwachten jullie reactie met alle files tegen uiterlijk 24 februari 2017 - bij voorkeur vroeger zodat bijsturingen mogelijk zijn.
ALS WE UITERLIJK 24 FEBRUARI GEEN REACTIE MET BIJHORENDE FILES HEBBEN ONTVANGEN, KUNNEN WE DE GEGEVENS VAN UW CLUB NIET AANPASSEN
(indien er geen wijzigingen noodzakelijk zijn volstaat een goedkeurende oké en kunnen we verder)

Voorstellen:
- misschien hebben jullie nog ideetjes voor de nieuwe editie - die zijn welkom, wel wetende dat we de basislay-out zullen behouden (te duur om een nieuwe op te maken en we vinden hem best oké)
Alle informatie sturen naar adressen - an@vyf-vvw.be luc@vyf-vvw.be - zo hebben we een goede backup!

met vriendelijke groeten,

Team Watersportkampengids

An Van Cauteren (VYF-VVW)
Luc Geirnaert (VYF-VVW)